Marketing Materials
GuS Logos:
GuS Logo GuS logo in Orange
High Rez JPEG (155Kb)
Low Rez JPEG (19Kb)

GuS logos also available in 300 dpi CMYK PDF format
GuS B&W Logo GuS logo in Black and White
High Rez JPEG (155Kb)
Low Rez JPEG (10Kb)